Przystosowanie obiektu hotelowo-gastronomicznego Via Steso do pracy w czasie epidemii

Cel projektu: Przystosowanie obiektu hotelowo-gastronomicznego Via Steso do pracy w czasie epidemii oraz zwiększenie konkurencyjności pensjonatu.

Planowane efekty: W ramach projektu planowane jest rozbudowanie części restauracyjnej co umożliwi zachowanie dystansu społecznego. W części hotelowej wymienione zostaną wykładziny na panele co ułatwi utrzymywanie czystości w obiekcie. Zakupione zostaną także parownice i ozonatory w celu skutecznej dezynfekcji obiektu.

Wartość projektu: 186 822, 84 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 164 914, 06 zł