Przystosowanie obiektu hotelowo-gastronomicznego Via Steso do pracy w czasie epidemii

Cel projektu: Przystosowanie obiektu hotelowo-gastronomicznego Via Steso do pracy w czasie epidemii oraz zwiększenie konkurencyjności pensjonatu.

Planowane efekty: W ramach projektu planowane jest rozbudowanie części restauracyjnej co umożliwi zachowanie dystansu społecznego. W części hotelowej wymienione zostaną wykładziny na panele co ułatwi utrzymywanie czystości w obiekcie. Zakupione zostaną także parownice i ozonatory w celu skutecznej dezynfekcji obiektu.

Wartość projektu: 80 615, 90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 72 151, 20 zł